Tá Cúrsa A 2020 (Meitheamh 2-24) lán.

Course A 2020 (June 2-24) is full.

If parents would like we can put their child's name on the waiting list.

Tá Coláiste Pobail Chléire ag fónamh do lucht foghlama na Gaeilge le blianta fada anuas le cur chuige spreagúil, lán de sport is spraoi, a fhágann dearcadh dearfach i leith na Gaelige agus dea-chuimhne ar ár nOileán ins na daltaí a thagann chughainn.

Tagann mórán daltaí ar ais chughainn arís agus arís eile agus glacann cuid díobh postanna mar chinnirí sa Choláiste níos déanaí.

Cuirimid  dhá chúrsa  coicíse do dhéagóirí agus cúrsa cúrsa amháín 3 seachtaine  ar fáil chomh maith le dianchúrsa ullmhúcháin i gcomhair na hArdteistiméireachta.